VZW

Raad van Bestuur

De vzw chiro Hofstade werd opgericht op 11 september 2005.
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld :

voorzitter: Niek De Meester
secretaris: Bart Bastiaans
penningmeester: Werner Keersmaekers
bestuurslid: Rick Van Meerbeeck

De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd :
Voetbalstraat 4, 1981 HOFSTADE

Wat is een VZW

Vzw staat voor ‘vereniging zonder winstoogmerk’. Eigenlijk gaat het om een groep personen die een belangeloos doel nastreven en zich daartoe organiseren.
Een vzw mag haar leden dus geen ‘stoffelijk’ voordeel verschaffen. Dit verbod betekent dat de leden van een vzw geen voordelen mogen ontvangen die zouden voortvloeien uit de activiteiten van de vzw. Dat is dus een belangrijk verschil met bijvoorbeeld een handelsvennootschap!

In tegenstelling tot een ‘feitelijke vereniging’ heeft een vzw een eigen ‘rechtspersoonlijkheid’. Dit betekent dat bijvoorbeeld contracten kunnen afgesloten worden door de vzw zelf, en niet enkel door een individueel lid van de vereniging.

Chiro Hofstade heeft besloten zich op deze manier te organiseren, omdat dit de beste (= meest verstandige ) optie is wanneer je als vereniging zelf eigenaar bent van je lokaal.

Meer info

contacteer :

Niek De Meester Bernardinnenstraat 10, 2812 Muizen, 0496/43 00 28

..Comments are closed.